När den stora arkitekttävlingen Europan 11 avgjordes ställde Norrköping kommun upp med ett eget tävlingsobjekt – Norra Vrinnevi.

Kommunen ville att deltagarna i arkitekttävlingen skulle förbättra kopplingen mellan Vilbergen, Vrinnevisjukhuset och Vrinneviskogen.

Den bästa lösningen stod arkitekterna Ebba Hallin och Pelle Backman bakom. Den kallas Delta-X.

Artikelbild

I deras ritningar visar man hur relativt småskalig bebyggelse långsamt växer fram inom ett oregelbundet gatunät.

Det nya gatunätet som föreslås har delvis sitt ursprung i stigar och gångbanor som redan finns i området, andra har lagts till för att binda ihop olika delar.

Under tisdagen kommer de båda arkitekterna till Norrköping för att presentera sina visioner och besvara frågor.