Under hösten kommer de som behöver hjälp med sina matteläxor att kunna gå till Ebersteinska på torsdagar. Där håller nämligen föreningen Mattecentrum läxhjälp för högstadie- och gymnasieelever. Alla elever på alla skolor är välkomna, och allt bygger på ideellt arbete