Att även killar drabbas av hedersvåld uppmärksammas också mer och mer. Men den som är homo-, bi- eller transsexuell glöms ofta bort. Juno Blom, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Östergötland, hävdar att okunskapen kring den här gruppen är stor.