Valdemarsviks kommun inleder snart arbetet med att formulera en ansökan om vattendom.

- Vattendomen behövs då vi kommer göra arbeten i direkt anslutning till ån, och förmodligen kommer att behöva ändra vattennivån i Gusumsån under tiden då arbetena pågår, säger projektsamordnare Annette Källman på Valdemarsviks kommun.

Sedan tidigare har Naturvårdsverket beviljat totalt 65 miljoner kronor för åtgärder på gamla bruksområdet. Dessutom skjuter Valdemarsviks kommun till 3,25 miljoner i medfinansiering. För att sanera Gusumsån, som bär spår av en stor mängd koppar och zink och även höga halter PCB, krävs dock mer pengar.

- Samtidigt vet vi att Naturvårdsverket på senare år har fått allt mindre pengar till saneringar, och ansökningarna ökar. Visst känns det lite osäkert om vi får mer pengar till åtgärder utöver saneringen av bruksområdet, säger Annette Källman.

Läs mer i onsdagens NT.