Socialstyrelsen uppskattar att antalet som dör av tobaksrökning är betydligt högre än man tidigare räknat med.

Mellan 2010 och 2012 dog 12 000 personer per år till följd av rökning, och runt 100 000 personer drabbades av rökrelaterade sjukdomar.

Den tidigare siffran låg på 6 500 dödsfall. Då räknades inte rökare som levt över den förväntade livslängden med.

De fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna - lungcancer, kol, stroke och hjärtinfarkt - orsakade omkring 8 000 dödsfall per år. Utöver detta dog omkring 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som berodde på rökningen.