–  Vi har fortsatt förtroende för henne, ingen är perfekt och alla har olika utvecklingsområden att jobba med, säger vård- och omsorgsdirektör Magnus Johansson.

– Men självklart tar vi till oss den kritik som kommit fram, tillägger personaldirektör Per-Olov Strandberg.

Mer än så tänker de båda direktörerna inte säga om den utredning som Arbets- och miljömedicinska kliniken gjort kring Susanne Carmdahl och som är anledningen till att NT stämt träff med dem.

Det handlar om den utredning som NT tidigare berättat om, som visar att Norrköpings kommun, som arbetsgivare, bär ansvaret för att Susanne Carmdahl utsattes för mobbning i mer än tio års tid, bland annat efter att hennes närmaste chef lyssnat på anonyma anklagelser. Utredningen visar på "bristande ledarskap, misstro, överdriven kontroll och orättvisor".

Efter att Susanne Carmdahl hävt sekretessen uttalade sig klinikens överläkare Ulf Flodin, i NT. Han ansåg att kommunens agerande var så allvarligt att det fanns fog för att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om ingen förändring sker.

Men hur kommunen ser på den tuffa kritiken vill således Magnus Johansson och Per-Olov Strandberg inte kommentera. Trots att Susanne Carmdahl på plats meddelar dem att de har hennes fulla tillåtelse att prata i ärendet.

– Nej, jag kommer inte att säga något, det är en etisk fråga för mig att inte uttala mig i enskilda ärenden, är Per-Olov Strandberg motivering.

Han går ändå med på att svara på frågan om han tidigare, under sina tio år som personaldirektör, fått någon liknande utredning i sin hand.

– Nej, det är första gången. Men när det uppstår problem är det viktigt att vi så tidigt som möjligt hanterar konflikterna konstruktivt, säger han.

Men i det här fallet har mobbning pågått i över tio års tid?

– Den tolkningen får du göra. Vi anstränger oss väldigt mycket, sedan är det tragiskt om det blir ett misslyckande. Vi håller nu också på att jobba med flera förbättringspunkter som ska leda fram till ökade kunskaper om mobbning och psykosociala förhållanden bland våra chefer, säger han.

Per-Olov Strandberg tycker redan idag att cheferna gör ett bra jobb. Han påpekar också att kommunen erbjuder kompetensutveckling och olika ledarskapsprogram.

Men ni har ju ändå en chef som agerat utifrån anonyma anklagelser, hur ser ni på det?

– Det är inte ett optimalt tillvägagångssätt, svarar Magnus Johansson.

Per-Olov Strandberg betonar också att de chefer som inte klarar sina uppdrag antingen får sluta eller "så har vi ett tufft samtal med dem". Men hur man gått vidare med den aktuella chefen i det här fallet går inte att få något svar på.

De anställda som inte orkar gå tillbaka till sina jobb då, hur hjälper ni dem?

– Vårt mål är alltid att få tillbaka dem. Vi försöker hålla kontakten med dem som är långtidssjukskrivna och kanske hitta andra arbetsuppgifter. Många måste ju byta på grund av fysiska besvär.

Men de som inte vill komma tillbaka?

- Det är självklart ett bekymmer om någon känner så. Vid varje fall agerar vi individuellt. Det finns ju också en möjlighet att säga upp sig.

Susanne Carmdahl har nyligen begärt ett avgångsvederlag, eftersom hon är helt övertygad om att hon aldrig kommer att kunna arbeta inom Norrköpings kommun igen.

Hur ofta blir det en sådan lösning?

- Varje år brukar vi ha 15-20 sådana ärenden som uppkommer av olika skäl. För många kan en ekonomisk ersättning vara ett sätt att börja om, säger Per-Olov Strandberg.