Bland annat kräver mer än 500 biljettköpare att få tillbaka nästan två miljoner. Nu ska en rekonstruktör av företaget försöka få till uppgörelser med alla fordringsägare.