Mannen sitter i kommunfullmäktige i Norrköping som representant för socialdemokraterna.
Under några år på 90-talet var han ensam ledamot i ett bolag som ägnade sig åt varuförmedling och konsultverksamhet.
Bland kunderna fanns HSB och Byggnads AB Henry Ståhl.
Politikern ägde 80 procent av aktierna i bolaget, som sattes i konkurs hösten 1999 med ett underskott på 260000 kronor.
Bolagets äldsta skatteskulder härrörde sedan 1996.
Vid en genomgång av bolagets räkenskaper fann en revisionsfirma att det förekommit två fall av förbjudna lån enligt aktiebolagslagen.
Det är i korthet förbjudet för ett bolag att låna ut pengar till bland andra aktieägare, styrelseledamöter och till dem närstående personer.
<p><b><font size="2">Tog ut och satte in</font></b>
Enligt förvaltarberättelsen hade också kommunpolitikern på ett okonventionellt sätt utökat aktiekapitalet i sitt bolag från 50000 kronor till 100000 kronor.
Han tog helt enkelt ut 50000 kronor ur bolaget och satte sedan åter in dem som ytterligare aktiekapital.
Konkursutredningen visade även att politikern var skyldig sitt bolag knappt 99000 kronor ? pengar som förvaltaren avstod att försöka driva in.
Det var, konstaterade förvaltaren, ingen idé eftersom politikern redan hade "betydande skulder" hos kronofogden.
<p><b><font size="2">Brottsmisstankar</font></b>
Resultatet av utredningen blev att förvaltaren underrättade åklagare om att det fanns brottsmisstankar i konkursen.
I mitten av juni i år agerade kronofogdemyndigheten i Jönköping mot kommunpolitikern.
Mannen stämdes av fogden, som å statens vägnar krävde in drygt 140000 kronor i obetalda skatter och avgifter.
Kronofogden hävdade att mannen var personligen betalningsansvarig för bolagets skatteskulder.
Enligt kronofogden hade politikern "av uppsåt eller grov oaktsamhet".låtit bli att betala bolagets skatteskulder.
<p><b><font size="2">Besvarade inte</font></b>
I stämningsansökan framhöll fogden att mannen under skriftväxling uppgett han känt till skatteskulderna, känt till att bolaget saknat pengar att betala och att han trots den vetskapen inte vidtagit några åtgärder.
Norrköpings tingsrätt har gett kommunpolitikern möjlighet att skriftligen besvara kronofogdens krav.
Något svaromål har dock inte inkommit.
Därför blev det en så kallad tredskodom när politikern i onsdags dömdes att betala skatteskulden.