- UNT passar bra in i den strategi som vi arbetar med, det vill säga att bygga lokala mediehus där man stärker det lokala varumärket genom att utveckla och sampaketera olika medier, samtidigt som man finner kostnadssynergier inom områden som kan utföras gemensamt. UNT kompletterar också på ett utmärkt sätt redan befintliga mediehus inom vår koncern, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM, i en kommentar.
Det är de strukturella flörändringarna inom mediebranschen som fått de båda koncernerna att hitta varandra.
UNT:s ägarkrets har frågan om bolagets ställning inom den svenska mediemarknaden diskuterats och analyserats.
- Vi har kommit fram till att det långsiktigt är nödvändigt med ett närmande till andra tidningsgrupperingar, säger Jörgen Sandström, UNT-koncernens styrelseordförande.
Göran Lundin, ordförande i NTM, säger i en kommentar:
- Branschen står inför stora utmaningar med krav på både förändringsarbete och konstnadsdisciplin.
Ägarsamarbetet mellan NTM och UNT beräknas ge stora synergieffekter, bland annat genom långtgående samverkan inom it-området, inköp och upphandlingar, adminstration, kundtjänst, annonsproduktion  och inom ledning och utveckling av distribution och tryckeriverksamheterna.

Ägarsamarbetet har följande huvudpunkter:

UNT Förvaltning kommer att ha ett ägande i NTM-koncernen på cirka 20 procent med styrelserepresentation.
Upsala Nya Tidning Trycker AB kommer att i sin helhet överföras till NTM-koncernen och slås samman med Pressgrannar.
UNT-koncernen kommer att till 50 procent ägas av nuvarande ägarbolag, Axel Johansson Upsala Nya Tidning Förvaltning AB och av NTM-koncernen till 50 procent. NTM får styrelsemajoritet och rätt att utse ordförande.
I NTM-koncernen ingår bland annat Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, flera tv- och radiostationer samt tryckerier. NTM-koncernen har cirka 1300 anställda och omsätter 1,3 miljarder kronor.
UNT-koncernen omsatte 2008 520 miljoner kronor och hade cirka 500 anställda.