Företaget Geoserve AB har fått uppdraget att sanera bruksområdet från tidigare generationers miljösynder. I dagarna fick Valdemarsviks kommun även klartecken från länsstyrelsen i Östergötland. Projektet får lov att slutförvara förorenade jordmassor från bruksområdet på Toverumsdeponin i Valdemarsvik.

– Det här innebär att projektet slipper långa transporter till platser längre bort. Det finns inte många deponier som tar emot den här typen av avfall, den närmaste är belägen långt ned i Småland, säger Hans Noack, biträdande beställarombud på Valdemarsviks kommun.

Denna etapp av miljöprojekt Gusum innebär att cirka 17 000 ton metall- och oljeförorenad jord ska grävas ur och fraktas bort från bruksområdet.

Artikelbild

 

Läs mer i papperstidningen/E-tidningen.